About us

บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการค้นหาโซลูชั่นให้กับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานระบบ HRMS

เพื่อตอบสนองการทำงานพื้นฐาน และเครื่องมือที่ช่วยให้ดำเนินกิจกรรมด้านบุคคลากขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการปรับตัวกับเทคโนโลยีในอนาคต และค้นหาโซลูชั่นให้กับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานระบบ HRMS เพื่อตอบสนองการทำงาน พื้นฐาน และ รองรับความเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต

 

เราคือ ผู้มีประสบการณ์ ในด้าน ให้คำปรึกษา และ ติดตั้ง รวมถึง บริหารโครงการ ของระบบ HRIS มามากกว่า 30 ปี

 

เรามี ทีมงาน ที่ทำการ พัฒนา ปรับปรุงซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่อง ให้รองรับ เทคโนโลยี และฟังก์ชันงานด้านบริหารบุคคล ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบให้ดีมากยิ่งขึ้น

Fullstack
บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315/17 โครงการพรีเมี่ยมเพรส เกษตร-นวมินทร์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ 11-13
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
081-809-5215, 083-444-4664
contact@fullstack.co.th

© 2018-2024 Fullstack Enterprise. All rights reserved.