Onebook Workspace

Onebook Workspace คือแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับระบบ Onebook สำหรับพนักงานในอรค์กรเพื่อใช้งานธุรกรรมส่วนตัว

Workspace หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่น และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของคุณ

Key Features

Access Data

Anywhere Real-time

OneBook รองรับการทำงานแบบ Mobile เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป พนักงานสามารถใช้งานโปรแกรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ลดงานเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการทำงานเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กร


  • แสดงข้อมูลของตนเองและพนักงานในบริษัท
  • แสดงข้อมูลพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนเอง
  • แสดงประวัติการทำงานของตนเอง

ESS and MSS

ฟังก์ชั่น Employee Self-Service (ESS) และ Manager Self-Service (MSS) เพื่อการทำงานในชีวิตประจำวันที่ครบครัน ทำให้คล่องตัวในการทำงานและลดระยะเวลาลงได้มากขึ้น


Flexible Attendance

หมดยุคของการตอกบัตร หรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเข้า-ออกงานแล้ว ฟังก์ชั่น Check-in ช่วยให้พนักงานทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยปลายนิ้วมือบนมือถือ นอกจากนี้ ยังช่วยให้หัวหน้างานเช็คเวลาทำงาน แบบออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น


Module List

การเข้าใช้งาน

รองรับการเข้าใช้งานด้วย password, pincode และ Face ID หรือ แสกนลายนิ้วมือ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้

ข้อมูลพนักงาน

เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแบบ Real-Time รวมถึงข้อมูลของเพื่อนร่วมทีม และ ลูกน้อง โดยการแสดงผลจะถูกกำหนดด้วยสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคน 

ปฏิทิน

แสดงข้อมูลปฏิทินของแต่ละวันที่รวมถึงกะการทำงานและคำขอต่างๆเช่นการลา การขอโอที เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด

แดชบอร์ดสำหรับพนักงานเพื่อดูสถิติการใช้งานสิทธิต่างๆเพื่อใช้วางแผนในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และ แดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารสำหรับดูกำลังพลและแรงงาน

ประกาศ

รองรับการแสดงผลประกาศภายในแอปพลิเคชั่นทั้งแบบ Popup และ รายการประกาศ

ลงเวลาทำงาน

สามารถลงเวลาทำงานได้หลายรูปแบบ รวมถึงการแสดงสถิติการมาทำงานของตัวเอง และของผู้ใต้บังคำบัญชา ทั้งแบบ Real-Time และย้อนหลัง

แจ้งเตือน

มีการแจ้งเตือนภายในแอป และ Push-Notification ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลบนเว็บ

อนุมัติคำร้อง

สะดวกสบายในการอนุมัติคำร้องภายในแอปพลิเคชั่น สำหรับหัวหน้างาน พร้อมแจ้งเตือนแบบเต็มรูปแบบ

แก้ไขเวลาทำงาน

สร้างคำร้องขอแก้ไขเวลาภายในแอปพลิเคชั่น พร้อมข้อมูลสรุปรวมสิทธิคงเหลือ

ขอล่วงเวลาทำงาน

สามารถขอล่วงเวลาในแอปพลิเคชั่น รองรับการขอ OT หลายเวลาภายในครั้งเดียว รวมถึงดูข้อมูลย้อนหลัง

สลับกะการทำงาน

สลับกะการทำงานกับพนักงานคนอื่นได้ภายในแอปพลิเคชั่นทันที

ขอเอกสาร

ขอเอกสารไปยัง HR ผ่านแอปพลิชั่น

ใบแจ้งการจ่าย

สามารถดูและดาวโหลดใบการจ่ายค่าจ้างได้ทั้งแบบปัจจุบันและย้อนหลังภายในแอปพลิเคชั่น

ประกันสังคม

ดูข้อมูลประกันสังคมของพนักงาน

การฝึกอบรม

ดูข้อมูลการฝึกอบรมรวมถึงเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างได้ภายใน และ ภายนอกระบบภายใต้การอนุมัติของหัวหน้างาน

ดูโครงสร้างองค์กร

ดูโครงสร้างองค์กรภายในแอปพลิชั่นรวมถึงดูข้อมูลพนักงานในแต่ลำดับชั้น

การประเมิน

ดูการประเมินและตอบรับการเมินจากหัวหน้าได้ภายในแอปพลิเคชั่น

ค่าตอบแทน

ขอเบิกค่าตอบแทนประเภทต่างๆที่บริษัทตั้งค่าไว้ได้ภายในแอปพลิเคชั่น

Fullstack
บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315/17 โครงการพรีเมี่ยมเพรส เกษตร-นวมินทร์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ 11-13
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
081-809-5215, 083-444-4664
contact@fullstack.co.th

© 2018-2024 Fullstack Enterprise. All rights reserved.