Recruitment

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาจ้างงานตั้งแต่การขออนุมัติจ้างงาน, การประกาศรับสมัคร, การกรอกใบสมัครออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม

Fullstack
บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315/17 โครงการพรีเมี่ยมเพรส เกษตร-นวมินทร์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ 11-13
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
081-809-5215, 083-444-4664
contact@fullstack.co.th

© 2018-2024 Fullstack Enterprise. All rights reserved.