Onebook HR

Onebook HR คือระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Information System) ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญและ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังให้การดำเนินกิจกรรมด้านบุคคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

Key Features

Anytime Anywhere and All

  • แอปพลิเคชันเว็บของเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ ผ่านการออกแบบเว็บที่ตอบสนองทุกหน้าจอ เพียงแค่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเท่านั้น

Flexible & Facilitative

ระบบปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของบริษัท สามารถพัฒนาและขยายระบบ และครอบคลุมกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

Fast & Efficiency

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการเชื่อมโยงข้อมูล HR Core กับทุกโมดูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน กระบวนการทั้งหมดถูกออกแบบให้ทำงานแยกกันในแต่ละโมดูล เพื่อให้การประมวลผลที่รวดเร็ว และแยกส่วนความรับผิดชอบ

HR CORE

ระบบจัดการพนักงาน

จัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้แบบเรียลไทม์

ความปลอดภัย
ของข้อมูล

เก็บข้อมูลได้ปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ข้อมูลถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น


ระบบการอนุมัติ

กำหนดกระบวนการอนุมัติของคำร้อง หรือการดำเนินการต่างๆภายในองค์กรตามเงื่อนไขที่กำหนด

Module List

Time Attendance

ตรวจสอบและวิเคราะห์เวลาทำงานและการลาของรายบุคคลหรือทีมงานเป็นเรื่องง่าย และ ทำให้การจัดตารางการทำงาน(Roster) เวลาเข้า-ออก การทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องง่าย

Payroll

ช่วยให้ดำเนินการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการประมวลผลอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจ่ายเงิน

Benefit

บริหารจัดการสวัสดิการพนักงานด้วยการคำนวณและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ได้ตามนโยบายแบบอัตโนมัติ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลที่รวดเร็วจะช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนลง

Manpower & Org

วางแผนและประมาณจำนวนพนักงานที่ต้องการ โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการจ้างงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Recruitment

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาจ้างงานตั้งแต่การขออนุมัติจ้างงาน, การประกาศรับสมัคร, การกรอกใบสมัครออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

Training

จัดการข้อมูลการอบรมและการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนอบรม จัดทำงบประมาณ การกำหนดตารางเวลา การติดตามและประเมินผลอบรม และสร้างรายงาน

Performance Mgmt

ประเมินผลงานและศักยภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ มีความโปร่งใส และช่วยในการตัดสินใจทางกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

Career & IDP

ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในแผนสายอาชีพระยะยาว ให้พนักงานทราบถึงโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเดินทางสายอาชีพของตน

Fullstack
บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315/17 โครงการพรีเมี่ยมเพรส เกษตร-นวมินทร์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ 11-13
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
081-809-5215, 083-444-4664
contact@fullstack.co.th

© 2018-2024 Fullstack Enterprise. All rights reserved.